Johore Civil Service (JCS) – Legasi Pentadbiran Johor Moden

johor_full_map_font_Station

JCS adalah sejarah awal yang merintis kejayaan pentadbiran Johor Moden pada hari ini.

Bagi yang ingin mengetahui siapa dan apakah JCS, mereka boleh melayari laman sesawang ini http://www.johor.gov.my/en/suk/jcs?pagenum=2.

Bagi yang ingin mengetahui sejarah JCS, mereka boleh melayari laman sesawang ini http://jcs.johor.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=29.

Pada hari ini terdapat kira-kira 21,000 orang anggota JCS yang berkhidmat menyokong pentadbiran sejumlah 3,554,000 orang rakyat Johor dengan keluasan pentadbiran sebanyak 19,210 km persegi.

Secara perbandingan, setiap seorang JSC berkhidmat kepada kira-kira 170 orang rakyat Johor dan terhadap kira-kira 1km persegi keluasan tanah dalam negeri Johor.

Ketika ini 300 orang anggota JCS mendapatkan rawatan bagi penyakit kronik seperti sakit jantung dan kencing manis.

Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh kerajaan negeri Johor adalah sekitar RM7juta dan dijangka akan mencecah RM8juta pada tahun mendatang.

Perkara ini menyuntik kesedaran kepada kerajaan negeri Johor dan disuarakan oleh Exco kerajaan negeri Johor iaitu Datuk Ayub Rahmat selaku Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor pada hari ini ketika melancarkan Hari Buah Pinggang Sedunia 2017 di Hospital Enche’ Hajjah Besar Khalsom.

Selain daripada membentangkan statistik yang berkaitan, beliau memberitahu kepada umum bahawa beberapa badan yang berkaitan telah ditugaskan untuk mencadangkan satu bentuk pelan penjagaan kesihatan sebagaimana yang diperlukan dan tempoh yang diberikan adalah selama 6 (enam) bulan.

Antara badan yang disebut adalah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (Pentadbiran) dan IRDA.

Beliau tidak menolak kemungkinan untuk meneliti skim Singapore’s MediSave dan MediCare.

Sumber : http://www.thestar.com.my/metro/community/2017/03/20/rising-medical-expenditure-ayub-johor-spent-rm7mil-last-year-on-care-and-treatment-for-civil-servant/

 

Rumah Mampu Tengok Generasi Kedua Felda

14494891_130332430762630_2543690716873142651_nHari ini Felda dengan bangganya mengumumkan kejayaan mereka “bakal” menyiapkan perumahan bagi generasi kedua Felda.
Adakah perkara ini benar-benar akan membawa perubahan besar terhadap kualiti kehidupan generasi kedua Felda ?
Apakah perbezaan di antara perumahan generasi kedua Felda dengan taman-taman perumahan lain yang ditawarkan oleh pemaju perumahan konvensional ?
Apakah objektif sebenar projek ini dan adakah ianya memenuhi ruang kemampuan dan mengisi keperluan generasi kedua Felda ?

Kebiasaanya setiap kali musim pilihan raya menjelang maka pelbagai jenis pengumuman akan mula dijuadahkan.
Selain daripada bertujuan untuk menghalwakan pandangan para pengundi terhadap Barisan Nasional, ia juga bertujuan untuk menarik perhatian presiden Barisan Nasional agar menyorot kebijakan kepimpinan Felda dalam mambantu kempen Barisan Nasional bagi memenangi pilihan raya.
Sangatlah jelas ianya lebih kepada satu cara untuk menghalalkan kaedah membelanjakan wang Felda supaya dilihat sebagai memenuhi keperluan generasi kedua Felda sedangkan pada dasarnya ia hanyalah satu lagi kehendak pemimpin Felda untuk menyalir keluarkan dana Felda.

Hakikatnya apakah yang mereka faham tentang generasi kedua Felda ?
Tahukah mereka bahawa kebanyakan generasi kedua Felda di mana kawasan perumahan tersebut dibangunkan tidak memenuhi kriteria kemampuan untuk membeli rumah melalui sistem pembiayaan kewangan ?
Lainlah sekiranya ia dibangunkan di kawasan-kawasan bandar yang kebanyakanya terdapat populasi generasi kedua Felda yang tinggi dan berkemampuan serta layak untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan kewangan.
Sebenarnya projek perumahan generasi kedua Felda ini seharusnya dijadikan satu daripada SBU di dalam organisasi korporat Felda di mana manfaat kepada generasi kedua Felda lebih dalam bentuk pulangan sama ada saham mahupun keuntungan dalam perniagaan.
Memelanggankan generasi kedua Felda dalam kitaran perniagaan Felda bukanlah satu strategi perniagaan yang bijak melainkan ia melibatkan keperluan saling kitaran secara langsung seperti hubungan antara kilang-kilang felda dengan hasil-hasil komoditi yang dikeluarkan oleh para peneroka Felda.

Untuk membezakan antara projek perumahan generasi kedua Felda dengan taman-taman perumahan konvensional yang lain, perlu merujuk kepada tiga elemen asas yang merantai faktor pembangunan sektor perumahan di negara kita.
Elemen pertama adalah faktor komersil hartanah, elemen kedua adalah faktor pembiayaan dan elemen ketiga adalah kualiti syarikat-syarikat pemaju perumahan.
Sekiranya kawasan perumahan tersebut dibangunkan di kawasan yang rendah nilai komersil hartanahnya maka sudah pasti ia adalah pakej bagi peluang pekerjaan yang tidak ekonomik, terhad dan prospek jangka panjang yang buruk.
Maksudnya ia adalah satu pelaburan hartanah yang tidak bagus.
Apalah gunanya ditawarkan produk dengan jenama berbeza tetapi pada harga yang sama ?
Apapun kaedahnya, mustahil perumahan generasi kedua Felda mampu menawarkan harga yang lebih murah berbanding dengan taman-taman perumahan konvensional melainkan terdapat banyak pengurangan sama ada dari segi kualiti ataupun nilai asas pemilikan yang lain.
Ini adalah kerana mereka berkongsi bahan, teknologi dan sumber yang sama bagi membangunkan mana-mana taman-taman perumahan pada ketika ini.
Akhirnya adakah sebarang kaedah intensif pembiayaan yang lebih rendah kadar bunganya dan panjang tempoh pembiayaanya bagi merendahkan beban bayaran ansuran hutang generasi kedua Felda ?
Juga adakah kaedah intensif pembiayaan tersebut memastikan setiap generasi kedua Felda layak untuk mendapatkan kemudahan pinjaman ?

Objektif sebenar sebarang aktiviti Felda seharusnya tidak boleh lari daripada dasar yang telah digarispanduankan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak iaitu untuk memberi tanah kepada golongan rakyat yang tidak berkemampuan guna meningkatkan nilai-nilai kualiti kehidupan mereka dan generasi berikutnya.
Sebenarnya apa yang diperlukan oleh generasi kedua Felda adalah sebidang tanah untuk dibina rumah sebagai kediaman.
Secara purata hanya seorang ataupun dua orang anak peneroka Felda yang tinggal kekal di perkampungan Felda bagi menyambung warisan tanah rancangan daripada generasi sebelumnya.
Ini bererti satu peneroka sebidang tanah untuk generasi kedua sudah memadai bagi mereka.
Kaedah ini boleh ditiru daripada konsep kampung kurnia yang tertakluk kepada kuasa-kuasa yang telah diperuntukan kepada Ketua Kampung.
Sekiranya Felda bermurah hati untuk membantu mereka membina rumah di tanah tersebut, Felda boleh menawarkan pinjaman sebagaimana yang telah pernah ditawarkan kepada generasi peneroka yang terdahulu.
Untuk mengatasi isu kelayakan pembiayaan, sebenarnya setiap daripada generasi kedua Felda adalah pewaris kepada geran tanah rancangn yang telah ditebus oleh ibu dan bapa mereka dan ia selayaknya wajar untuk melindungi syarat pembiayaan tersebut sebagai cagaran.
Seandainya berlaku masalah dalam pembayaran semula, Felda bolehlah mengambil hasil daripada kebun-kebun peneroka yang terlibat sebagai ganti kepada bayaran ansuran bulanan.
Ketahuilah bahawa pada ketika ini terdapat banyak tanah rizab di sekitar perkampungan Felda yang boleh diberikan kepada generasi kedua Felda.

Beri mereka tanah, mereka boleh dirikan rumah.
Binakan mereka taman perumahan, mana mereka mampu membeli kediaman sedemikian ?

Selangor tidak mansuh 10% diskaun bumiputera

azmin7

Isu dasar perumahan kerajaan negeri Selangor terkini yang menyamaratakan diskaun 10% bagi 3kategori kediaman iaitu Rumah Kedai (SoHo), Rumah Berpejabat Maya (SoVo) dan Pangsapuri Berservis telah disalahertikan oleh banyak pihak yang tidak memahami apakah inti pati dasar tersebut yang sebenarnya.

Pertama sekali apa yang perlu difahami adalah dasar tersebut tidak memansuhkan diskaun 10% untuk bumiputera.
Keduanya ialah dasar tersebut masih melindungi manfaat kerajaan negeri dan rakyat tempatan dengan mengekalkan harga asal tanpa diskakun 10% terhadap pembeli yang bukan warganegara Malaysia.
Ketiganya ialah ketiga-tiga kategori kediaman tersebut bukanlah dalam kategori rumah yang mampu untuk dibeli oleh golongan miskin sama ada bumiputera mahupun bukan bumiputera kerana harga minimum bagi Rumah Kedai (SoHo) dan Rumah Berpejabat Maya (SoVo) telah ditetapka pada harga RM230,000 bagi setiap unit manakala bagi Pangsapuri Berservis pula telah ditetapkan pada harga RM250,000 bagi setiap unit.
Keempat pula ialah kerajaan negeri masih mengekalkan kuota 30% pemilikan oleh pembeli bumiputera.
Kelima dan yang terakhir ialah dasar tersebut hanya tertakluk kepada program perumahan mampu milik kerajaan negeri sahaja.

Jika diperhalusi daripada apa yang tersirat disebalik dasar tersebut adalah iltizam kerajaan negeri Selangor untuk memangkin pertumbuhah keseluruhan ekonomi dalam negeri merentasi kekangan yang berasaskan perkauman.
Sedia maklum ketidakseimbangan ekonomi dan kuasa beli yang disempadani oleh kepadatan kaum di antara sempadan-sempadan zon penempatan di Selangor berpunca daripada pembangunan infra struktur yang tidak sekata mengakibatkan wujudnya kontur pembangunan yang sangat jelas jurang perbezaanya.
Pembangunan infra struktur pula tidak mampu untuk dibiayai hanya dengan bergantung kepada keupayaan bumiputera untuk membeli Rumah Kedai (SoHo), Rumah Berpejabat Maya (SoVo) dan Pangsapuri Berservis dengan harapan mereka akan menyumbangkan hasil kepada kerajaan negeri melalui cukai.
Harus diakui juga ketidakmampuan bumiputera untuk memeriahkan sektor hartanah di Selangor bagi kategori RM230,000 dan ke atas walaupun hampir majoriti yang menagih manfaat daripada hasil pelbagai kutipan cukai oleh kerajaan negeri adalah bumiputera.
Melalui dasar ini diharap mampu untuk menyempurnakan pembangunan infra struktur di zon-zon penempatan bumiputera maka mereka mampu untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi mengikut kehendak dan keperluan lokaliti.

Apa yang cuba dilakukan oleh YAB DS Azmin Ali ialah satu pendekatan bantu membantu antara kaum yang diterjemahkan melalui kerjasama ekonomi.
Penawaran 3kategori perumahan tersebut yang sangat berdaya saing antara bumiputera dan bukan bumiputera akhirnya akan merancakan sektor perniagaan dan hasilnya adalah kutipan cukai oleh kerajaan negeri yang lebih cekap dan berkesan.
Dengan lebihan perolehan oleh kerajaan negeri maka perancangan bagi membangunkan keperluan infra struktur di mana-mana zon penempatan yang statusnya sangat lembab bolehlah dipercepatkan.
Akhirnya ia menjadi rangsangan ekonomi yang dijayakan melaui kerjasama antara kaum di negeri Selangor.
Inilah sebenarnya 1Malaysia.

Siapa bakal gantikan Najib ?

umnovsdap

Isu 1Mdb dilihat sebagai peluang oleh pembangkang untuk menjatuhkan DS Najib dengan harapan mereka akan menggantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Persoalanya ialah sejauh manakah kejatuhan DS Najib mampu untuk memalingkan kiblat politik rakyat Malaysia daripada Barisan Nasional sama ada kepada DAP atau PKR atau PAN ataupun PAS (mana satu sebenarnya ?)

Perkara tersebut adalah jawapan sebenar bagi persoalan yang selalu dimainkan oleh banyak pihak tentang adakah mempertahan DS Najib adalah sama dengan mempertahankan kerajaan ataupun tidak.

Hakikatnya UMNO tidak pernah ketandusan pemimpin yang berwibawa.
DS Najib sekadar seorang lagi utusan politik dalam menguruskan maslahat kepimpinan di malaysia melalui satu wadah politik yang sangat boleh dipercayai iaitu UMNO.
Ditakdirkan beliau gugur mahupun digugurkan daripada menerajui negara pada ketika ini, masih ramai lagi calon yang tidak kurang hebatnya di dalam UMNO untuk menyambung amanah bagi menggalas tanggungjawab tersebut.

Bagaimana pula dengan pembangkang ?
Selepas Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia, PAS masih terkuntang kanting mencari teraju baru untuk dijadikan penuding bagi mensahihkan fatwa-fatwa politik yang boleh dipercayai oleh para pengikutnya.
Selepas anwar ibrahim disumbatkan ke Penjara Sungai Buloh oleh mahkamah, PKR masih terkapai-kapai dalam usaha untuk mengetengahkan selebriti politik seumpamanya.
Kematian Karpal Singh dan pra kelayakan lim guan eng sebagai bekas Ketua Menteri Pulau Pinang pula sudah pasti akan memincangkan DAP kerana ketuaan lim kit siang memustahilkan beliau untuk membenihkan satu lagi singa dalam DAP.

Rafizi, Teresa Cock, Mat Sabu dan beberapa ikon klaka dalam pembangkang masih tenggelam timbul untuk didirikan sama tinggi dan didudukan sama rendah bersama Allahyarham Nik Aziz, anwar ibrahim, Karpal Singh dan lim guan eng selaku pencuri hati rakyat.

Kesimpulanya ialah orang UMNO tidak perlu berasa gundah gulana dengan isu 1Mdb kerana rakyat tetap akan memilih untuk UMNO menjadi Perdana Menteri di Malaysia.
Apa yang penting ialah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.